Irisleabhar Mhá Nuad

Chugainn Geimhreamh 2017

Sa leagan úr seo den Irisleabhar, feictear ailt léannta, léirmheasanna litríochta, ábhar cartlainne, saothar nua-chruthaithe ón bpeann aitheanta agus ón scríbhbneoir nua, agus blaiseadh de shaíocht na Gaeilge sna hOllscoileanna i Maigh Nuad sa bhliain atá imithe romhainn.

Baineann traidisiún fada le hIrisleabhar Mhá Nuad, traidisiún ar cuireadh tús leis in eagrán na bliana 1898–99 den Record of The League of St. Columba. Cuallacht Cholm Cille, cumann na mac léinn, a bunaíodh sa bhliain 1898, a chuir an Record amach agus é de chuspóir acu oidhreacht liteartha, eaglasta, staire agus teanga na tíre a chur chun cinn. Sa bhliain 1907, foilsíodh faoi ainm nua é — Irisleabhar Muighe Nuadhat — ainm atá beo i gcónaí.